Μάθημα με δυναμική ροή που απευθύνεται σε μαθητές μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου.
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern